บุคลากรสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพฯ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นายอมรเทพ   ภัทรสุวรรณกิจ
ครู คศ.2
วุฒิ  ปริญญาตรี    เอกส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์


         นายอานนท์   อินทวงษ์                                                                นางเสาวลักษณ์   อาษานอก
                 ครู  คศ. 2                                                                                     ครู  คศ. 2
วุฒิ  ปริญญาตรี  เออุตสาหกรรมศิลป์                                            วุฒิ  ปริญญาตรี  เอกคอมพิวเตอร์ศึกษา


            นายองอาจ  อินทรักษา                                                               นายกมลชัย  พลายเพ็ชร์
                   ครูอัตรจ้าง                                                                                   ครูอัตรจ้าง
วุฒิ  ปริญญาตรี  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(อิเล็กฯ)                              วุฒิ  ปริญญาโท เทคโนโลยีการศึกษา
Advertisements

Posted on สิงหาคม 8, 2011, in สาระการเรียนรู้. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s