ประวัติโรงเรียน

ความเป็นมา

   โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา   เป็นโรงเรียนมัธยมประจำตำบลขนาดกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ตั้งอยู่เลขที่  26 ม.3  ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์  จังหวัดสุพรรณบุรี 72250 จัดตั้งขึ้นโดยความคิดของพระครูโสภณอรรถโกวิท (บุญเหลือ ด้วงดี) เจ้าอาวาสวัดสระกระโจม เจ้าคณะตำบลสระกระโจม  พระคุณท่านเห็นความสำคัญของการศึกษา ในขณะนั้นบริเวณตำบลสระกระโจมและตำบลใกล้เคียงยังไม่มีโรงเรียนมัธยมศึกษา เมื่อเรียนจบชั้น ป.6  จะต้องเดินทางไปศึกษาต่อเป็นระยะทางที่ำไกล และต้องเสียค่้าใช้จ่ายมาก จึงดำเนินการจัดตั้งสถานศึกษานี้ขึ้น
    โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา ก่อตั้งเมื่อวันที่  25  กุมภาพันธ์  2524 โดยมีพระครูโสภณอรรถโกวิทและประชาชนร่วมกันบริจาคเงิน และสิ่งของเป็นเงินทั้งสิ้น 1,175,470 บาท    กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียน และทำพิธีมอบโรงเรียนให้แก่ทางราชการ  โดยมี  นายจรินทร์    กาญจโนมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดในขณะนั้นเป็นประธานมี นายวิรัช  พละเดช   เป็นครูใหญ่คนแรก เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2524
     โรงเีรียนได้เปิดทำการเรียนการสอน ระัดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   และมัธยมศึกษาตอนปลาย      ซึ่งผู้บริหารคนปัจจุบันคือผู้อำนวยการสมชาย   วงศ์สวัสดิสกุล

 

 

อักษรย่อ

   ส.ก.ภ.

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน


รูปสมเด็จพระนเรศวรทรงช้างออกศึก

คติพจน์

   “ยํเว  เสวติ  ตาทิโส”   คบคนเช่นไร  เป็นคนเช่นนั้น

คำขวัญโรงเรียน

   ทำดี   มีวินัย  ใจรับผิดชอบ

ปรัชญาโรงเรียน

   ประพฤติดี  ทำงานเก่ง  เร่งใฝ่รู้  เชิดชูความสามารถด้านศิลปะ  ดนตรี  และกีฬา

สีประจำโรงเรียน

   แดงดำ                       
สีแดง    หมายถึง  สีวันสถาปนาโรงเรียน
สีดำ       หมายถึง  สีวันเกิดของพระครูโสภณอรรถโกวิท ผู้อุปการะและจัดตั้งโรงเรียน

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

   ต้นทองกวาว
Advertisements

Posted on สิงหาคม 5, 2011, in ข้อมูลทั่วไป. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s