บุคลากรสาระการเรียนรู้่ ภาษาต่างประเทศ


หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายวรรณรัตน์  เพ็งบุญมา 

ครู  คศ. 2

วุฒิ  ปริญญาตรี  เอภาษาอังกฤษ


             นายวัลลภ   รุ่งสว่าง                                                                น.ส.กรรณิการ์ นาคะวัจนะ
                   ครู  คศ. 2                                                                                  ครู  คศ. 1
     วุฒิ  ปริญญาตรี  เอกพัฒนาชุมชน                                               วุฒิ  ปริญญาตรี  เอกภาษาอังกฤษ

              นางบุปผา    ศรแก้ว                                                                   นายนิวัฒน์   สุขพินิจ
                     ครู  คศ.1                                                                                  ครู  คศ.1

   วุฒิ  ปริญญาตรี  เอกภาษาอังกฤษ                                             วุฒิ  ปริญญาโท  การสอนภาษาอังกฤษ

Posted on สิงหาคม 6, 2011, in สาระการเรียนรู้. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s