ปี 2553

14.  ปี  2553  ได้รับรางวัลดังนี้
–   เหรียญทองอันดับ 1 ตัวแทนเขตฯ  “การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออก   ปี  2553  ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 9
–  เหรียญทองอันดับ 1 ตัวแทนเขตฯ  “การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออก   ปี  2553  ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 9
–  เหรียญทองแดง  “การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น”  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จ.พระนครศรีอยุธยา  (ระดับภาค)
–  เหรียญทองแดง  “การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย”  งานศิลปหัตถกรรม     นักเรียน จ.พระนครศรีอยุธยา  (ระดับภาค)
–  รองชนะเลิศอันดับ 1  “การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ม.ปลาย”  งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  วันที่ 18  ส.ค. 2553
–  รองชนะเลิศอันดับ 2 “การประกวดการจัดตู้ปลาสวยงาม”  งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  วันที่ 18  ส.ค. 2553
–  รางวัลชมเชย “การประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์”  งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  วันที่ 18  ส.ค. 2553
–  ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมประกวดและแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์  ในงานวันนักประดิษฐ์แห่งชาติณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี  วันที่  2-5  ก.พ. 2554
–  เข้ารอบรองชนะเลิศ  “การแข่งขันจรวดขวดน้ำ”  การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศครั้งที่  9  คลอง 5 จ.ปทุมธานี  พ.ศ. 2554
–  ชนะเลิศ  “เปตอง”  งานดอนเจดีย์เกมส์   อ.ดอนเจดีย์  จ.สุพรรณบุรี
–  เหรียญทอง  “กรีฑา”  งานดอนเจดีย์เกมส์   อ.ดอนเจดีย์  จ.สุพรรณบุรี
–  รองชนะเลิศ  “เทเบิลเทนนิส”  งานดอนเจดีย์เกมส์   อ.ดอนเจดีย์  จ.สุพรรณบุรี
–  รองชนะเลิศ  “ฟุตซอล”  งานดอนเจดีย์เกมส์   อ.ดอนเจดีย์  จ.สุพรรณบุรี
–  รองชนะเลิศ  “เซปัคตะกร้อ”  งานดอนเจดีย์เกมส์   อ.ดอนเจดีย์  จ.สุพรรณบุรี
–  ชนะเลิศ  “วอลเล่ย์บอล”  งานดอนเจดีย์เกมส์   อ.ดอนเจดีย์  จ.สุพรรณบุรี
–  เหรียญทอง  “กรีฑา 4 x 100”   สนามกีฬา   จ.สุพรรณบุรี
–  เหรียญเงิน  “กรีฑา 4 x 400”   สนามกีฬา   จ.สุพรรณบุรี
–  เหรียญทองแดง  “กรีฑา  100  เมตร ”   สนามกีฬา   จ.สุพรรณบุรี
–  เหรียญเงิน  “กรีฑา  200  เมตร ”   ระดับ  ม.ต้น สนามกีฬา   จ.สุพรรณบุรี
–  เหรียญทองแดง  “กรีฑา  200  เมตร ”   ระดับ  ม. ปลาย  สนามกีฬา   จ.สุพรรณบุรี
–  เหรียญเงิน   “วิ่งกระโดดไกล ”   สนามกีฬา   จ.สุพรรณบุรี
–  เหรียญเงิน  “กรีฑา  800  เมตร ”   สนามกีฬากลาง   จ.สุพรรณบุรี
–  เหรียญทองแดง   “กรีฑา  1,500  เมตร ”   สนามกีฬากลาง   จ.สุพรรณบุรี
–  รองชนะเลิศอันดับ  2  “เซปัคตะกร้อ ”   สนามกีฬากลาง   จ.สุพรรณบุรี
–  รองชนะเลิศอันดับ  2  “วอลเล่ย์บอล ”   สนามกีฬากลาง   จ.สุพรรณบุรี
–  เหรียญเงิน  “เปตอง”   สนามกีฬากลาง   จ.สุพรรณบุรี
–  เหรียญทอง    “การจัดสวนแก้ว”  ระดับ ม.ต้น  ม.ปลาย  เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จ.พระนครศรีอยุธยา  ได้รางวัลระดับ  เหรียญทอง
–   เหรียญทอง   “การจัดสวนถาดแบบชื้น”  ระดับ ม.ปลาย  เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จ.พระนครศรีอยุธยา  ได้รางวัลระดับ  เหรียญทอง
–  เหรียญทอง “Telling Story (เล่านิทานภาษาอังกฤษ)”  ม.ปลาย  เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จ.พระนครศรีอยุธยา ได้รางวัลระดับ เหรียญทอง
–  เหรียญทอง “การแข่งขันรำวงมาตรฐาน”,  “การเข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี”,  “การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทย (ระนาดเอก – ขลุ่ยเพียงออ-จะเข้-ซออู้-ซอด้วง-ฆ้องวงใหญ่-ระนาดทุ้ม)”  เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จ.พระนครศรีอยุธยา
–  เหรียญทอง “กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ (การสร้างอุปกรณ์และให้บริการ)”เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วม แข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จ.พระนครศรีอยุธยา
–  เหรียญเงิน “การสร้างการ์ตูนเอนิเมชั่น”  ระดับ ม.1-ม.6     งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  60 ( 1 ธ.ค. 2553)  ณ โรงเรียนอู่ทอง
–  เหรียญเงิน  “ออกแบบสิ่งของฯ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์”  ระดับ ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  60   ( 1 ธ.ค. 2553)  ณ โรงเรียนอู่ทอง
–  เหรียญเงิน  “การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์”  ระดับ ม.1-ม.3     งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  60   ( 1 ธ.ค. 2553)  ณ โรงเรียนอู่ทอง
–  เหรียญทอง  “ค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์”   ระดับ ม.1-ม.6     งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่  60   ( 1 ธ.ค. 2553)  ณ โรงเรียนอู่ทอง
–  เหรียญทอง  “เล่านิทานคุณธรรม”  ระดับ ม.ต้น และ   ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่  60  ( 1 ธ.ค. 2553)  ณ โรงเรียนอู่ทอง
–  เหรียญเงิน  “โครงงานคุณธรรม”  ระดับ ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  60( 1 ธ.ค. 2553)  ณ โรงเรียนอู่ทอง
–  เหรียญเงิน  “มารยาทไทย”  ระดับ ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  60  ( 1 ธ.ค. 2553) ณ โรงเรียนอู่ทอง
–  เหรียญ  “โครงงานคุณธรรม”  ระดับ ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  60 ( 1 ธ.ค. 2553)  ณ โรงเรียนอู่ทอง
–  เหรียญทองแดง  “รอบรู้ประวัติศาสตร์”  ระดับ ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  60  ( 1 ธ.ค. 2553)  ณ โรงเรียนอู่ทอง
–  เหรียญทองแดง  “Walk  Rally  ประวัติศาสตร์”  ระดับ ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่  60   ( 1 ธ.ค. 2553)  ณ โรงเรียนอู่ทอง
–  รางวัล  ชมเชย 2  ระดับประเทศ (  อันดับที่  6   ของระดับจังหวัด)  โครงการตอบปัญหาธรรมะ“ทางก้าวหน้า”  ครั้งที่ 29  วันที่  29 พ.ย. 2553   ระดับ  ม.ต้น  ณ  สนามสอบโรงเรียนอนุบาลพระบรมฯ    จ.สุพรรณบุรี
–  รางวัล  ชมเชย 2  ระดับประเทศ (  อันดับที่  11   ของระดับจังหวัด)  โครงการตอบปัญหาธรรมะ“ทางก้าวหน้า”  ครั้งที่ 29  วันที่  29 พ.ย. 2553   ระดับ  ม.ปลาย  ณ  สนามสอบโรงเรียนอนุบาลพระบรมฯ    จ.สุพรรณบุรี
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: