ปี 2550 – 2552

11.  ปี  2550  ได้รับรางวัลดังนี้
–  ได้รางวัลเหรียญเงินกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  (ประเภทสิ่งประดิษฐ์) ช่วงชั้นที่  4  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี   2550  ภาคกลางและภาคตะวันตก  วันที่  31 กรกฎาคม – 2   สิงหาคม   2550   ณ   จังหวัดราชบุรี    ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ
–   ชนะเลิศการแข่งขันการจัดสวนแก้ว  ช่วงชั้นที่ 4  และเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี  2550  ภาคกลางและภาคตะวันตก  วันที่ 7  กรกฎาคม  2550  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ราชบุรี  เขต  2
12.  ปี  2551  ได้รับรางวัลดังนี้
–   เหรียญทองแดงการแข่งขันทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  ช่วงชั้นที่  3 วันที่ 1   มี.ค.   51  ณ   สพท. สพ.  2
–  ชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ช่วงชั้นที่  4  วันที่  7  ก.ค. 51  ณ    สพท. สพ. 2
–   ชนะเลิศการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ  ช่วงชั้นที่  3  วันที่ 7 ก.ค. 2551 ณ สพท. สพ.  2
–   รองชนะเลิศอันดับ 1  การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ประกอบสื่อ  ช่วงชั้นที่  4  วันที่  19  ส.ค. 51  ณ    ม.  เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  จังหวัดสุพรรณบุรี
–   เหรียญทอง การแข่งขัน  Singing  Contest  ช่วงชั้นที่  4  วันที่  14  ก.ย. 51  ณ สพท.สพ. 2
–   เหรียญเงิน การแข่งขัน  Speaking  Contest  ช่วงชั้นที่  4 วันที่  14  ก.ย. 51  ณ สพท. สพ. 2
–   เหรียญเงิน การแข่งขัน   English  Quiz  ช่วงชั้นที่  3  วันที่  14  ก.ย. 51  ณ  สพท. สพ. 2
–   เหรียญเงิน การแข่งขัน   English  Quiz  ช่วงชั้นที่  4  วันที่  14  ก.ย. 51  ณ  สพท. สพ. 2
–   เหรียญเงิน การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  ช่วงชั้นที่  3  วันที่  14  ก.ย. 51  ณ สพท. สพ.  2
–   เหรียญทอง การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ช่วงชั้นที่  4  วันที่  14  ก.ย. 51  ณ  สพท. สพ.  2
–   เหรียญเงิน การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์  ช่วงชั้นที่  3  วันที่  21  ก.ย. 51  ณ  โรงเรียนอู่ทอง   จังหวัดสุพรรณบุรี
13.  ปี  2552  ได้รับรางวัลดังนี้
–    เหรียญทองจากการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปี 2552
–    เหรียญทอง เหรียญเงิน  เหรียญทองแดง กีฬาสุพรรณเกมครั้งที่  2  ระหว่างวันที่  9-20 พ.ย. 2552  ณ  สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
–    แข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกปี  2552  ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี  เขต 2  และเป็นตัวแทนเขตแข่งขันระดับภาคที่จังหวัดลพบุรี  ในวันที่   21  ธ.ค.  ผลการแข่งขันดังนี้
1)   ระดับช่วงชั้นที่ 3  เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  อนุศรี  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ประเภทเล่านิทานคุณธรรม
2)   ระดับช่วงชั้นที่ 3  และช่วงชั้นที่  4  ได้รับเหรียญทอง  ประเภทการจัดสวนถาด
3)   ระดับช่วงชั้นที่  3  และช่วงชั้นที่  4  ได้รับเหรียญทอง แข่งขันภาษาจีน
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: